Algemene verkoopsvoorw.

Artikel 1: Identiteit van de ondernemer:
Eenmanszaak Narmada (Els De Saedeleir) is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0838102170

Artikel 2: Toepasselijkheid:
Bij elke bestelling die de klant plaatst op de webshop van Narmada, gaat de consument/klant akkoord met deze algemene voorwaarden.

Artikel 3: Prijzen:
3.1. Alle prijzen vermeld op de website zijn in euro inclusief BTW en exclusief eventuele verzendingskosten.
3.2. Narmada behoudt zich het recht om prijzen ten alle tijde aan te passen en/of te corrigeren. Narmada is niet verantwoordelijk voor prijsvermeldingen die per vergissing onjuist zijn. Producten worden gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik van de Orderbevestiging.
3.3. De verzendkosten worden meegedeeld in de 2° en persoonlijke bevestigingsmail (orderbevestiging en verzoek tot betaling) die u van Narmada ontvangt.
3.4. De producten worden pas verzonden wanneer het volledige bedrag gestort is op de rekening van Narmada. IBAN BE98 7370 3351 8593 - BIC KREDBEBB
3.5. De producten blijven eigendom van Narmada tot het volledige bedrag definitief betaald is.
3.6. Kortingen zijn niet cummuleerbaar.

Artikel 4: Kwaliteit & afbeeldingen:
Wij spannen ons hard in om ervoor te zorgen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zullen wij dit zo snel mogelijk trachten recht te zetten. We kunnen evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit het gebruik van de informatie op deze website. Mocht u onjuistheden vastellen op de webshop van Narmada, verzoeken wij u de ons te contacteren via het contactformulier op deze website. De kleuren op de foto's kunnen lichtjes afwijken van het origineel product. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele gebreken aan de Producten. In dergelijke gevallen dient u zich tot de fabrikant van het desbetreffende Product te wenden. Adressen en andere gegevens kunnen bekomen worden via de Verkoper.

Artikel 5: Betaling:
De klant kan betalen via overschrijving op volgende rekening: IBAN BE98 7370 3351 8593 - BIC KREDBEBB Uw pakje wordt verzonden van zodra wij uw betaling hebben ontvangen.

Artikel 6: Verzakingsrecht – retour:
Opgelet omwille van veiligheidheidsredenen kunnen producten in tijde van corona-crisis NIET geruild of geretourneerd worden! Zolang het risico op corona-besmetting bestaat, gelden onderstaande rechten niet. 

6.1. De koper heeft het recht om af te zien van de verkoopsovereenkomst en/of de geleverde producten te retourneren binnen 7 kalenderdagen na het ontvangen van de producten en na ons te informeren dat u afziet van de verkoop.
6.2. De verzendkosten voor het terugsturen van deze producten vallen ten laste van de koper.
6.3. Het betaalde bedrag, uitgezonderd de rechtstreekse kosten van levering, wordt zo spoedig mogelijk (doch uiterlijk binnen de 30 dagen na de terugzending) teruggestort, zodra we de geretourneerde producten terug in ons bezit hebben.
6.4. Wanneer u als Consument wil afzien van de verkoop kan u dat doen binnen de 7 kalenderdagen die volgen op de levering van de bestelling. Kledij mag niet gedragen en/of beschadigd zijn en dient dus met de oorspronkelijke labels bevestigd te worden teruggestuurd. De Producten moeten dan binnen dezelfde termijn in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de factuur/leveringsbon en retour formulier teruggestuurd worden naar: Narmada - Sint-Gillislaan 119 - 9200 Dendermonde - België Onvolledige, beschadigde, door u gebruikte of bevuilde Producten worden niet teruggenomen. Let op! Retours zijn niet mogelijk op producten in solden, in outlet of producten op speciaalbestelling. Retour formulier kan je hier downloaden.

Artikel 7: Levering:
7.1. Het betalingsbewijs en de producten worden opgestuurd naar het verzendingsadres dat u opgeeft bij het bestellen.
7.2. We doen ons uiterste best om uw bestelling zo snel mogelijk te leveren. Echter bij producten die we speciaal op vraag van u bestellen (en dus niet in stock hebben), kan de levertijd wat langer duren. Gelieve hier rekening mee te houden.  Werden de bestelde goederen niet binnen de 30 dagen geleverd, dan kan de overeenkomst als ontbonden worden beschouwd. In dat geval zullen wij de eventueel ontvangen betaling binnen de 30 dagen terugbetalen.
7.3. De verzendingskosten vallen integraal te uwen laste, en zullen worden vermeld op de Orderbevestiging. In uitzonderlijke gevallen (bij pakketten met grote afmetingen) kan het gebeuren dat deze webshop verkeerde verzendkosten berekent. In dit geval zullen wij u persoonlijk contacteren om u hierover te informeren.
7.4. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens het verzenden van door u bestelde Producten. Wij verpakken de Producten op een dusdanige manier dat het risico op beschadigingen zo klein mogelijk is.

Artikel 8: Geschillen: Enkel het Belgisch recht is van toepassing op deze site.

Artikel 9: Privacy:
Narmada respecteert je privacy. Wij gaan vertrouwelijk om met uw persoonlijke informatie en gebruiken deze enkel en alleen om aan uw vraag te voldoen en om u eventuele informatie door te sturen van Narmada. Overmacht: Wij zullen ons uiterste best doen om onze verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen of verzuim indien die het gevolg zijn van omstandigheden die ons niet kunnen worden aangerekend. In geval van een vertraging zullen wij onze verplichtingen zo snel mogelijk nakomen.

Belangrijk!
Met betrekking tot alle teksten in deze catalogus of op onze website waarin bepaalde effecten worden beschreven veroorzaakt door gebruik van genoemde producten geven wij hierbij uitdrukkelijk aan dat deze beschrijvingen of stellingen van effecten van gebruik daarvan op generlei wijze wetenschappelijk onderbouwd zijn; ze moeten dus beschouwd worden als aanwijzingen of aanduidingen voor de toepassing van deze producten in traditionele zin.
Webshop gemaakt met EasyWebshop