Meditatie

Begeleide meditatie oefeningen; energetische opstellingsoefeningen

Aan de hand van een begeleide meditatie oefening of een energetische opstellingsoefening kunnen we je helpen om meer inzicht te hebben in bepaalde levenssituaties. 

Duur en prijs is afhankelijk van het te behandelen onderwerp en/of gekozen traject. Deze worden vooraf met jou besproken. 


Al deze consulten hebben niet de bedoeling om medische behandelingen te vervangen. Er worden dus ook geen diagnoses gesteld. 


Narmada