Advies/gesprek

Bach Bloesem advies:

bach-bloesems

Bach Bloesems zijn een prachtig middel om je eigen stroom te helpen vinden en te blijven volgen. Ze kunnen je ondersteunen om tot je innerlijke Zelf te komen. Ze helpen je om je emoties te verwerken, te helen en zo verder te groeien. Wanneer emoties aan de basis van fysieke klachten liggen, kunnen Bach Bloesems helpen om tot de kern van deze emoties te komen. Voel je op dit moment de energie bij jou niet goed stromen? Door samen in gesprek te gaan, gaan we op zoek naar wat aan de basis ligt van deze blokkade. 
N.a.v. dit gesprek stel ik voor jou een persoonlijk flesje samen met de Bloesems die we samen uitzoeken. Met dit flesje kom je ongeveer 3 weken toe. Na deze 3 weken is het aan te raden om nog eens langs te komen voor een opvolgconsult. Tijdens dit opvolgconsult bespreken we samen de evolutie. In sommige gevallen heeft het evenwicht zich hersteld en is het niet langer meer nodig om Bach bloesems in te nemen. In andere situatie's kan het nodig zijn om een nieuw flesje aan te maken. Met dezelfde Bach bloesems of met een aanpassing aan de samenstelling. 
  • 1° consult: gesprek + mengflesje. Duur: 60 min. Prijs: € 50
  • Opvolgconsult: gesprek + mengflesje. Duur: 30 min. Prijs: €40 Indien je meer tijd nodig hebt dan een half uur, wordt 50€ aangerekend. 
  • Therapieflesjes zonder gesprek: Weet je zelf héél wat van Bach Bloesems en heb je geen gesprek nodig om de bloesems te bepalen? Ik stel graag een therapieflesje voor je samen met de door jou opgegeven bloesems: €5

Tarot legging

rider-waite-tarot2Het is niet altijd makkelijk om een duidelijk zicht op ons innerlijke te krijgen. Wanneer we voor een keuze staan is het niet altijd evident om zicht te krijgen op wat we nu echt willen, welke weg we best inslaan... De belangrijkste functie van het duiden van de kaarten is inzicht krijgen in de situatie waarin men zich bevindt. Soms hebben we bewust of onbewust echter al een keuze gemaakt. De kaarten laten dan de tendens  van de gemaakte keuze zien. Je kan ook een vraag over de toekomst stellen. Aan de hand van een legging laat ik je een algemeen beeld zien hoe de tendens zal zijn na het maken van een bepaalde keuze. Verwacht geen specifieke gebeurtenissen of concrete voorspellingen. De kaarten kunnen je helpen nadenken en kunnen inzichten naar boven brengen. Ze kunnen je ondersteunen bij het nemen van beslissingen. Maar niets in de toekomst ligt echter vast! Als mens hebben we nog steeds de vrije wil waardoor gebeurtenissen in de toekomst soms toch een andere wending kunnen krijgen.

Ik leg je stap voor stap de betekenis van de kaarten uit. Het doel is om samen te werken en te zoeken naar een antwoord op uw vragen en te zien hoe de toekomst zich kan ontwikkelen.

Soms volstaat één tarot consult. In andere situaties kan blijken dat een opvolgconsult in de vorm van healing, massage, Bach bloesem advies, ... aangeraden is. 

Duur: 60 min. Prijs: €50Al deze consulten hebben niet de bedoeling om medische behandelingen te vervangen. Er worden dus ook geen diagnoses gesteld. 


Webshop gemaakt met EasyWebshop